Privacy Policy

Dane osobowe przetwarzane są przez nas zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, są używane wyłącznie dla potrzeb naszego sklepu (wysyłka produktów, korespondencja za pomocą poczty elektronicznej, itp.) i nie są przekazywane osobom trzecim.

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na swój adres e-mail newslettera z informacjami o promocjach i nowościach w naszym sklepie.

Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich, uzupełniania i uaktualniania. Składając zamówienie w naszym sklepie, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych osobowych, ich przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia.Podstawa Prawna

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych Osobowych Administratorem Panstwa danych osobowych jest Vistula Foods Prakash Nair i wsp. Spólka Jawna z siedzibą w Jankach, Al. Krakowska 41  NIP: 5342583846 , tel: +48 536 503 097 , e-mail:sklep@grocerywala.pl

Cel zbierania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest obsługa zamówień, analityka internetowa sklepu internetowego, analiza odwiedzin, zamówień, trendów zakupowych, wysyłka newslettera, realizacji kampanii reklamowych oraz przepływu użytkowników na stronie.

Narzędzia analityczne

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Vistula Foods Prakash Nair i wsp. Spólka Jawna., Administratorem Panstwa danych osobowych jest Vistula Foods Prakash Nair i wsp. Spólka Jawna z siedzibą w Jankach, Al. Krakowska 41  NIP: 5342583846 , tel: +48 536 503 097 , e-mail:sklep@grocerywala.pl w celu marketingowym.

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics, Facebook, Instagram, Google AdWords.

Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa Klienta

Klient ma prawo do wycofania się z tej zgody w dowolnym terminie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook, Instagram, Google AdWords.
W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.”
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych lub z Inspektorem Ochrony Danych.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.

WhatsApp Chat WhatsApp Chat
WhatsApp Chat WhatsApp Chat